Projekt; Wykłady i zajęcia warsztatowe dla seniorów z gminy Knurów, współfinansowany przez Gminę Knurów

 

skierowany do mieszkańców Knurowa oraz studentów KUTW

 

W ramach projektu przewidziano udział w:

- w Trzech otwartych wykładów w miesiącach X ,Xi, XII-/2021

Pierwszy Wykład Inauguracyjny odbędzie się 4 października w kinie Scena- Kultura w Knurowie /prośba o podpisanie listy obecności/.

- w zajęciach warsztatowych, na podstawie złożonej deklaracji studenta KUTW ( 4 zajęcia ;2 w m-c u X i 2 w m-cu XI) dające wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej obsługi komputera, Smartfona, na portalach e- zdrowie, e- bank, i profili społecznościowych.

Zapisy w sekretariacie do 25 września w środa 16 00 - 18 00, czwartek 10 00 - 12 00.

Wykład w ramach projektu Aktywni+

Zapraszamy na wykład: „Jak uniknąć oszustwa korzystając z urządzeń mobilnych „

Wykład odbędzie się w Klubie Lokatorek w dn 15.09.2021 o godz. 15 00

zapisy w Sekretariacie w czasie dyżurów tj Środa 16 00-18 00 oraz Czwartek 10 00-12 00.

Szanowne(-i) członkinie (-owie) Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Koleżanki i Koledzy!

Z prawdziwą radością przychodzi mi Was poinformować, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie, po długotrwałej przerwie spowodowanej Covidem, rozpoczął tegoroczne zajęcia, będące kontynuacją jego 15 letniej pro senioralnej działalności. Czynimy to powoli i ostrożnie, na ile pozwalają nam obowiązujące odgórne przepisy i pokonane już kłopoty związane ze zmianą organizacyjną Uniwersytetu.

Mamy już, mimo niedawno rozpoczętych zapisów, kilkudziesięciu „studentów”. I to dla nich, od początku czerwca, uruchomiliśmy działalność Sekcji informatyki a także wdrożyliśmy program „Zadbaj o siebie po 60 –tce” , na który uzyskaliśmy dotację ze Starostwa Gliwickiego.

Działacze Stowarzyszenia intensywnie pracują nad dalszymi programami pomocowymi, które umożliwią pozyskanie innych dotacji niezbędnych do naszego funkcjonowania. Stąd nasza nadzieja na szybkie poszerzenie oferty programowej - być może jeszcze w tym miesiącu. Znacznie bogatsza będzie ona już we wrześniu, po miesiącach wakacyjnych. Pełną zaś ofertę – 18 sekcji tematycznych - obiecujemy wdrożyć od października , po uroczystej inauguracji nowego „roku akademickiego”.

Aby oferta ta była w pełni efektywna potrzebni są jednak jej odbiorcy. Stąd apel i wielka prośba aby rozreklamować w swoich środowiskach nasz Uniwersytet. Prosimy również poinformować o rozpoczęciu działalności - naszych dotychczasowych „studentów”. Muszą się oni na nowo zapisać, wypisując stosowne formularze. .Zapisy trwają. Składka, którą ustaliliśmy w wysokości 60 zł, dotyczy nowego roku akademickiego, czyli okresu od października 2021 do czerwca 2022 r.

Zapraszamy na zajęcia komputerowe: Konto Google w internecie

 

Przygotowane zostaną trzy bloki tematyczne:

 

„Konto Google w internecie” to blok poświęcony tworzeniu skrzynki e-mail przez seniorów. Seniorzy zostaną zaznajomieni z funkcjami i możliwościami konta Google. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć bezpieczne hasła oraz jak zachować ostrożność w Internecie.

„Surfowanie w sieci” to warsztaty, podczas których seniorzy nauczą się wyszukiwać treści za pomocą wyszukiwarki. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości aplikacji Asystent Google. Uczestnicy zainstalują i skonfigurują aplikacje mobilną.

„Poznaj narzędzia Google” to blok tematów poświęcony narzędziom Google. Uczestnicy nauczą się korzystać z aplikacji YouTube, Google Maps czy Google Meet. 

Zajęcia 3x 2,5 godz. prowadzone będą w Sali PCK, zapewniamy sprzęt i poczęstunek

Termin I spotkania 14.10.2021 godz. 14:00.

Zapisy w sekretariacie KUTW w czasie dyżurów tj Środa 16 00 - 18 00 Czwartek 10 00 - 12 00.

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na wspólne wyjazdy wszystkich zainteresowanych studentów w I semestrze roku akademickiego 2021/2022

Z przyjemnością przedstawiam Państwu trzy propozycje do realizacji w roku 2021 pod hasłami:

1. „Znane i nieznane miejsca powiatu gliwickiego” - 19 października godz. 8:30

2. „Muzeum Browaru w Żywcu i nie tylko ….” - 16 listopada godz. 8:00

3. Jarmark bożonarodzeniowy u Braci Czechów - 02 grudnia godz. 8:00

Szegóły oraz informacje w załącznikach poniżej

 

Zarząd Knurowskiego UTW zaprasza Studentów na Kurs obsługi komputera dla poczatkujących i średniozaawansowanych. Zapisu można dokonać w siedzibie KUTW budynek PCK ul. Wilsona 10 (I piętro ) podczas dyżurów:

Środy w godz. 16:00 - 18:00 i czwartki w godz.10:00 - 12:00

Przypominamy również , że dla studentów zaawansowanych w obsłudze komputera prowadzone są w dalszym ciągu konsultacje indywidualne a terminy indywidualnych spotkań można ustalić telefoniczne z Iloną Kisiel telefon nr 502 271 801.

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych do przystąpienia w szeregi Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że z dniem 04.05.2021 rozpoczynamy zapisy nowych członków Uniwersytetu. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna kraju na to pozwoli zasadnicze zajęcia planujemy zainaugurować we wrześniu b.r. ale niektóre, w miarę możliwości, spróbujemy rozpocząć wcześniej, o czym poinformujemy. Zapisać się można w siedzibie Uniwersytetu w Knurowie przy ul. Wilsona 10/I piętro , w trakcie dyżurów: środy w godz. 16- 18-tej, czwartki w godz. 10 – 12 –tej.

Projekt: „Aktywny Senior na topie”, jest współfinansowany przez Gminę Knurów Studenci Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu mogą skorzystać z zajęć:

  • Nordic Walking -leśne Zacisze
  • gimnastyka relaksacyjna w klubie Fitness ul. Witosa
  • zajęcia muzyczne "śpiewać każdy może" piosenkę biesiadną - klub Lokatorek ul. Kosmonautów

Chętni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu naszego uniwersytetu ul. Wilsona 10 I piętro /budynek PCK/ w środy godz.16-18 i czwartki 10-12 celem podpisania deklaracji uczestnictwa.

Zapisy do końca sierpnia

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że mimo istniejących – epidemią spowodowanych przeszkód, nieśmiało zaczynamy swoją tegoroczną działalność. Niestety udało się to nam, z zachowaniem ograniczeń „covidowych”, dopiero w samej końcówce obecnego roku akademickiego, kończącego się 30 czerwca br.

Ogłosiliśmy nabór do programu współfinansowanego ze środków Powiatu Gliwickiego -„Zadbaj o siebie po 60-tce”. Mimo, że nie mogliśmy, z przyczyn obiektywnych, tego zrobić na naszej stronie internetowej, efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Już po kilku dniach zgromadziliśmy komplet ( 30) zgłoszonych uczestników.

To prawdziwy powiew optymizmu w naszych zamierzeniach. Mamy nadzieję, że wkrótce ogłosimy następną imprezę pro senioralną. Prosimy o śledzenie naszych aktualności.

- czyli już nas widać, już nas słychać !

Działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zorganizował, 26.06.2021, po rocznej przerwie, kolejną edycję zawodów i spotkań integracyjnych „Silver Run 2021”, adresowaną do seniorów naszego Województwa. Impreza odbyła się na wspaniałych obiektach sportowo- rekreacyjnych Gminy Ożarowice, tuż obok końcówki pasa startowego lotniska w Pyrzowicach. Startujące samoloty były kolejną atrakcją tej imprezy. Przeszło 400 uczestników ‘Silver run 2021” mogło korzystać z bogatej oferty organizatorów składającej się z części zdrowotnej ( możliwość wykonanie szeregu badań profilaktycznych i diagnostycznych), części kulinarnej (świetny bogracz, ciasteczka, płyny), części kulturalnej( występy orkiestry dętej, zespołów folklorystycznych, solistów z Bernadetą Kowalską na czele) i najważniejszej części – sportowo- rekreacyjnej ( chód na 2 km i 5 km, zawody w boolle i speedball, wspólne tańce i zabawy). Na tej wspaniałej imprezie nie mogło zabraknąć reprezentantów naszego Miasta Knurowa. Byli nimi „studenci” Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w sile 27 osób pięknie i aktywnie reprezentowali naszych Mieszkańców.