Grupa śpiewacza Tamburyn" - lider: Monika Bukowinska

Odbywamy regularne cotygodniowe spotkania, śpiewamy piosenki wspólnie wybierane, ustalamy program występów z okazji rożnych uroczystości i świąt, prezentujemy nasz repertuar w UTW Knurów (rozpoczęcie i zakończenie roku).