Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

 
Kierownictwo UTW i Samorząd Słuchaczy

 

 Kierownictwo
Sekretariat
Rada Programowa
 
 
mgr Ewa Jurczyga
Krystyna Dziedzic Bernadeta Maik dr n. med. Tomasz Reginek

 

 
 
 
 
śp. dr n. chem. Piotr Górka
śp. Ewa Pokrzywa
 W skład pierwszej Rady Programowej wchodził również mający bardzo duży udział w tworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie.
Wieloletni pracownik sekretariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie.