Sekcja edukacyjna -- języka rosyjskiego

Lider: Krystyna Łyźniak

 

Cele zajęć:

  • ułatwić studentom powtórzenie i usystematyzowanie poznanego materiału językowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  • wypracować umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku rosyjskim oraz formułowanie prostych zdań, pytań i odpowiedzi na tematy z życia codziennego.

Na zajęciach stosowane są różne metody pracy, dostosowane do wieku uczestników. Będziemy także pracować  z podręcznikiem, ponieważ teksty zawierają leksykę i struktury gramatyczne przydatne do wypowiedzi na różne tematy. Dla uatrakcyjnienia zajęć uczymy się śpiewać po rosyjsku kolędy i piosenki ,które prezentujemy przy okazji świąt.

Spotykamy się w każdy wtorek o godz.11:00 w Klubie Gama ul. Kapelanów Wojskowych 2 w Knurowie.