Sekcja edukacyjna -- Język włoski

Prowadzący: Edward Naporowski

 

Lektorat języka włoskiego prowadzony jest na UTW w Knurowie od kilku lat na różnych poziomach zaawansowania. Obecnie funkcjonują dwie grupy : grupa A2 i A1 +. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowsze podręczniki do nauki języka włoskiego takie jak „L'Italiano all`Unversità ,, oraz inne dostepne materiały i pomoce naukowe. Korzystamy także z materiałów audiowizualnych oraz internetu.

Przy pomocy Skype`a organizujemy wideokonferencje i spotkania w czasie których poszerzamy nasze umiejętności językowe i wiedzę o Italii, jej kulturze i walorach turystycznych. Jesteśmy nie tylko grupą uczącą się tego języka ale także grupą żywo zainteresowaną tym krajem. Z tego też względu organizujemy krótkotrwałe pobyty we Włoszech, w trakcie których mamy okazję praktycznego stosowania nabytych umiejętności językowych. W roku 2019 byliśmy w Bibione ,Wenecji,Padwie i San Marino a w planach mamy wypad na Sycylię.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane nauką języka włoskiego , także tych, którzy z tym językiem jeszcze nie mieli nic do czynienia.

Serdecznie zapraszamy